Phân loại câu hỏi

CÁCH XẾP HẠNG

- Câu trả lời được chấp nhận, bạn nhận được 10 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Tốt, bạn nhận được 3 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Chán, bạn bị trừ đi 2 điểm

Thành viên có quá nhiều câu trả lời bị đánh giá là Chán sẽ không được phép tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.


Người hỏi: love1yeu
Thời gian: 9:16 am 07-07-2010 - Lĩnh vực: Tôn giáo - tâm linh

Tiểu sử thầy Thích Tâm Mẫn?

**********
Số người có cùng vấn đề này: 0 0

Trả lời: mincop
9:29 am 07-07-2010

Thầy Thích Tâm Mẫn, sinh ngày 6/10/1977 tại Quảng Nam tục danh là Lê Minh. Xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn từ năm 2004, bổn sư truyền giới thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì Chùa . Nhận thấy con đường tu tập kèm các công phu thiền học của các bậc Thiền sư Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Tạng, Việt Nam Thầy Phát Nguyện hành trình về nguồn nhất bộ nhất bái để tìm lại các giá trị văn hóa, lịch sử, phật giáo . Những giá trị kinh nghiệm về rèn luyện thân thể, pháp môn tu học, chánh kiến trên con đường chánh pháp. Đoạn đường trên 1.800 km. Đây là một phát nguyện lớn, gian khổ vì phải tiêu hao năng lượng mỗi ngày . Phải kiên định, giữ gìn sức khỏe theo thời khóa công phu mới làm được ứng với chánh niệm của 4 câu kệ :

Sám hối tội lỗi,
Cầu nguyện hòa bình,
Chí đạt quả phật,
Hóa độ chúng sanh.

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
(Một số thẻ HTML được phép: <a>, <b>, <u>, <i>)
bạn cần đăng nhập

Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Tiểu sử thầy Thích Tâm Mẫn?, vui lòng trả lời.