Phân loại câu hỏi

CÁCH XẾP HẠNG

- Câu trả lời được chấp nhận, bạn nhận được 10 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Tốt, bạn nhận được 3 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Chán, bạn bị trừ đi 2 điểm

Thành viên có quá nhiều câu trả lời bị đánh giá là Chán sẽ không được phép tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.


Người hỏi: leupol
Thời gian: 9:29 am 07-06-2010 - Lĩnh vực: Vấn đề khoa học khác

Thế nào là chụp cộng hưởng từ?

Chụp cộng hưởng từ là chụp thế nào hả các bạn? Ai biết chỉ giúp với. Thank nhiều nhiều.
**********
Số người có cùng vấn đề này: 0 0

Trả lời: chancodai
9:53 am 07-06-2010

Chụp cộng hưởng từ, hay đầy đủ là chụp cộng hưởng từ hạt nhân, là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
(Một số thẻ HTML được phép: <a>, <b>, <u>, <i>)
bạn cần đăng nhập

Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Thế nào là chụp cộng hưởng từ?, vui lòng trả lời.