Phân loại câu hỏi

CÁCH XẾP HẠNG

- Câu trả lời được chấp nhận, bạn nhận được 10 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Tốt, bạn nhận được 3 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Chán, bạn bị trừ đi 2 điểm

Thành viên có quá nhiều câu trả lời bị đánh giá là Chán sẽ không được phép tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.


Người hỏi: vathiehd
Thời gian: 5:04 pm 15-06-2010 - Lĩnh vực: Mạng máy tính

Mạng Intranet là gì?

Cho mình hỏi mạng Intranet là gì? Không phải internet mà là intranet nha các bạn.
**********
Số người có cùng vấn đề này: 0 0

Trả lời: leugivay
5:20 pm 15-06-2010

Một Intranet là một mạng LAN riêng được thiết kế cho việc sử dụng bởi tất cả mọi người bên trong một tổ chức. Một Intranet đơn giản bao gồm một hệ thống mail nội bộ hay một bảng thư tín. Có nhiều mạng Itranet phức tạp bao gồm nhiều cổng Website có chứa các tin tức, các hình dạng, và thông tin cá nhân của công ty. Về mặt bản chất của một Intranet là sử dụng các công nghệ LAN (và WAN) để thuận lợi cho việc truyền thông giữa mọi người và cải thiện cơ sở nhận thức về các nhân công của một công ty.

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
(Một số thẻ HTML được phép: <a>, <b>, <u>, <i>)
bạn cần đăng nhập

Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Mạng Intranet là gì?, vui lòng trả lời.