Phân loại câu hỏi

CÁCH XẾP HẠNG

- Câu trả lời được chấp nhận, bạn nhận được 10 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Tốt, bạn nhận được 3 điểm
- Câu trả lời được đánh giá Chán, bạn bị trừ đi 2 điểm

Thành viên có quá nhiều câu trả lời bị đánh giá là Chán sẽ không được phép tiếp tục trả lời các câu hỏi khác.


Người hỏi: nhoemmen
Thời gian: 10:13 am 23-07-2010 - Lĩnh vực: Khoa học xã hội khác

Khái niệm đầy đủ quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân?

**********
Số người có cùng vấn đề này: 0 0

Trả lời: traigivay
11:02 am 23-07-2010

Quốc phòng toàn dân: là nền Quốc phòng mang tính chất " vì dân, do dân, của dân", phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập,tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặc chẽ kinh tế với Quốc phòng và an ninh, dưới sự lãnh đạo của đảng, sự quả lí, điều hành của nhà nước, do dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đỏ của cá thế lực thù địch đế quốc, phản động; bảo vệ tổ quốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nền Quốc phòng toàn dân là sức mạnh Quốc phòng của đất nước được xây dựng trên nền tảng nhân lực, vật lực, tinh thần mang tính chất toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường".

An ninh nhân dân: " là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng An ninh nhân dân làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước. kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của Lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm An ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, cùng với Quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

+ Bộ phận Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia. An ninh quốc gia có nhiệm vụ : đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động xâm phạm An ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đảng, chính quyền, các Lực lượng vũtrang nhân dân.

+ Nền An ninh là sức mạnh về tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, tong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ An ninh nhân dân làm nòng cốt.

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân vững mạnh là tạo ra sức mạnh để ngăn ngừa, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm hại đến mục tiêu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã khẳng định : " trong khi đặt trọng tâm vào nhiệm vụ xây dựng cnxh, chúng ta không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, luôn luôn coi trọng Quốc phòng - An ninh, coi đó là nhiệm vụ chiến lược gắn bó chặc chẽ.

Bạn cần đăng nhập để trả lời

Trả lời
Gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR OFF
(Một số thẻ HTML được phép: <a>, <b>, <u>, <i>)
bạn cần đăng nhập

Nếu bạn biết câu trả lời cho câu hỏi Khái niệm đầy đủ quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân?, vui lòng trả lời.